Ordförande

Tom Svaleklev

tom@svaleklev.se
0762-138 007
Sekreterare

Karin Gustafsson

annakarinlarsson86@gmail.com
070-311 0891
Kassör

Sam Anders Häggqvist

sampeh@yahoo.se
073-996 3903
Musikalisk ledare

Allan Rogers

allan.rogers47@gmail.com
0470-283 94
Cermonimästare

Jessica Fjordevik

jessica.fjordevik@gmail.com
070-913 0999
Ledamot

Anna Sjöblom

sjoblomman_anna@hotmail.com
0470-502 930
Ledamot

Åsa Månsson

asa_mansson@telia.com
0470-606 59

Maila styrelsen